30e zondag door het jaar (C)

  • Eerste lezing: Sir. 35,12-14.16-18
  • Tweede lezing: 2Tim. 8,4-8.16-18
  • Evangelie: Lc. 18,9-14
  • Preken: 161
  • Vieringen: 4