3e zondag in de veertigdagentijd (B)

 • Eerste lezing: Ex. 20,1-17
 • Tweede lezing: 1 Kor. 1,22-25
 • Evangelie: Joh. 2,13-25
 • Preken: 118
 • Vieringen: 0
 • Downloads:

4e zondag in de veertigdagentijd (B)

 • Eerste lezing: 2 Kron. 36,14-17.19-23
 • Tweede lezing: Ef. 2,4-10
 • Evangelie: Joh. 3,14-21
 • Preken: 119
 • Vieringen: 0
 • Downloads: