Christus Koning (A)

 • Eerste lezing: Ez. 34,11-12.15-17
 • Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26.28
 • Evangelie: Mt. 25,31-46
 • Preken: 37
 • Vieringen: 2
 • Downloads:

1e zondag van de advent (B)

 • Eerste lezing: Jes. 63,16-17.19
 • Tweede lezing: 1 Kor. 1,3-9
 • Evangelie: Mc. 13,33-37
 • Preken: 65
 • Vieringen: 1
 • Downloads: