2e zondag in de veertigdagentijd (B)

 • Eerste lezing: Gen. 22,1-2.9.10-13.15-18
 • Tweede lezing: Rom. 8,31-34
 • Evangelie: Mc. 9,2-10
 • Preken: 117
 • Vieringen: 0
 • Downloads:

3e zondag in de veertigdagentijd (B)

 • Eerste lezing: Ex. 20,1-17
 • Tweede lezing: 1 Kor. 1,22-25
 • Evangelie: Joh. 2,13-25
 • Preken: 118
 • Vieringen: 0
 • Downloads: