22e zondag door het jaar (C)

  • Eerste lezing: Sir. 3,17-18.20.28-29
  • Tweede lezing: Heb. 12,18-29.22-24
  • Evangelie: Lc. 14,1.7-14
  • Preken: 153
  • Vieringen: 1