18e zondag door het jaar (B)

  • Eerste lezing: Ex. 16,2-4.12-15
  • Tweede lezing: Ef. 4,17.24-24
  • Evangelie: Joh. 6,24-35
  • Preken: 85
  • Vieringen: 1