3e zondag door het jaar (B)

 • Eerste lezing: Jon. 3,1-5.10
 • Tweede lezing: 1 Kor. 7,29-31
 • Evangelie: Mc. 1,14-20
 • Preken: 70
 • Vieringen: 0
 • Downloads:

4e zondag door het jaar (B)

 • Eerste lezing: Deut. 18, 15-20
 • Tweede lezing: 1 Kor. 7,32-35
 • Evangelie: Mc. 1,21-28
 • Preken: 71
 • Vieringen: 1
 • Downloads: